Bezpieczeństwo szkół i urzędów

Darmowe

E podręcznik dla osób prowadzących zajęcia 

W tym dziale znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne  materiały które mogą posłużyć do prowadzenia samodzielnych zajęć oraz różnego typu prezentacje
i dokumentację i procedury postępowania. 

Postępowanie w sprawach nieletnich

Postępowanie w sprawach nieletnich

Prawa dziecka

Prawa dziecka

Instrukcja postępowania na wypadek zaginięcia osoby małoletniej:

POLITYKA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAGINIĘCIA

WYKORZYSTYWANIE DZIECI

Prezentacja dot. protokołu M.A.R.C.H.E

Ratownictwo taktyczne TCCC

Plan EOP

eop- PLAN NA WYPADEK SYTUACJI AWARYJNYCH W SZKOLE

Prezentacja dot. zapewnienia zdrowia psychicznego dzieci:

ACTIVE SHOOTER ZAPEWNIENIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Ocena prawdopodobieństwa i skutków zdarzeń:

matryca ryzyka

Przykładowy plan ochrony który można dostosować do każdego budynku użyteczności publicznej

METODYKA-plan ochrony

Prezentacja dotycząca procedury Triage w czasie ataku, gdy liczba rannych przewyższa  liczbę ratowników:

Triage 

Dokumentacja dot. prowadzenia zajęć w np. Szkole (ankiety, sprawozdania, ewaluacja itp.)

arkusz indyw. ocen

Przykładowe sprawozdanie i ewaluacja z zajęć w szkole

KartaMentoringu

Karty ewakuacji TCCC

KartyTCCC

Karta przesłuchania świadka (rozpoznanie)

karta przesłuchania świadka

Ustawy (aktualizacja co 6 mc.)

prawo o oświacie

ustawa o broni

ustawa o spb

Trening autogenny

trening schultza

 

 

Szczegóły kursu
WolfSecurity_LOGO-500
WolfOne_FINAL